Napájanie dobytka

Jednou z dôležitých podmienok pre chov dobytka je zabezpečenie dostatku vody na napájanie zvierat. Cez leto spotreba vody na jedno dospelé zviera  predstavuje 50-70 litrov, cez zimu sa táto potreba výrazne znižuje. Podľa našich skúseností pri dostatku čistého snehu si zvieratá (Galloway) časť príjmu vody pokryjú aj konzumáciou snehu, napriek tomu že majú prístup k vode. Vzhľadom na to, že Galloway uprednostňuje pobyt vonku aj cez zimu, je potrebné riešiť napájanie zvierat tak, aby napájačka udržala nezamrznutú vodu aj v najsilnejších mrazoch. Keď sme začínali s chovom hovädzieho dobytka, nemali

dav

sme skúsenosti s montážou takýchto napájačiek, preto si myslím, že niekomu príde vhod, keď sa bude môcť inšpirovať našimi skúsenosťami. Prívod vody do napájačky musí byť vedený v nezámrznej hĺbke, v našich podmienkach cca. jeden meter, záleží od klimatickej oblasti. Na prívod vody sme použili polyetylénovú rúru určenú na rozvod vody, rúra musí viesť kolmo hore. Na vyvedenie rúry sme použili šachtu vytvorenú z debniacich betónových tvárnic, ktoré sme z vonkajšej strany obložili penovým polystyrénom do hĺbky približne pol metra od povrchu. Dôležité je dovoliť, aby sa vnútro šachty ohrievalo odspodu od nezamrznutej pôdy. V prvých napájačkách sme vnútro šachty vysypali guličkovým polystyrénom, ale neskoršie skúsenosti ukázali, že to nie je potrebné.                                                                                                                                                                                                                                                                                   .

dav

Na polyetylénovú rúru sme pomocou plastovej spojky a pozinkovanej redukcie napojili flexi hadicu, ktorá bola dodaná s napájačkou. Okolie debniacich tvárnic sme spevnili betónovými tvárnicami, ktoré sme mali poruke.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .

dav

Podklad pod napájačkou tvorí betónová dlažba, do ktorej vyrežeme otvor na vyvedenie flexi hadice. Špáry medzi dlažbou vyplníme akrylátovým alebo silikónovým tmelom, odolným voči UV, aby sme zabránili zbytočnému pretekaniu vody popod napájačku do šachty.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .

napajacka4Napájačku položíme na svoje miesto a v rohoch vyvŕtame otvory na kovové hmoždinky, do ktorých našróbujeme na mieru odrezané kúsky závitovej tyče. Flexi hadicu a časť polyetylénovej rúry obalíme priloženou izolačnou hadicou. Najčastejšie prípady zamŕzania napájačiek sú práve na flexi hadici na prechode medzi zemou a napájačkou.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .

dav

Napájačku osadíme na svoje miesto, zložíme vrchný kryt a flexi hadicu pripojíme na plavákový ventil vovnútri. Pri umiestňovaní napájačky si treba dať pozor na jej orientáciu, vzhľadom na to, že lopta sa vo vnútri napájačky zasúva do jednej strany. Napájačku treba otočiť tak, aby zvieratá k nej mali dobrý prístup.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .

dav

Tak takto vypadá hotová napájačka v prevádzke. Z našich skúseností vieme, že ani pri mínus 24 stupňov nedošlo k jej zamrznutiu. V lete zase izolácia vovnútri napájačky zamedzuje zbytočnému prehrievaniu vody. Pokiaľ máme zvieratá nenaučené na loptovú napájačku, v prvých dňoch treba vybrať loptu z napájačky (samozrejme nie cez zimu) a po týždni ju môžeme dať naspäť, kravy sú dosť inteligentné, aby pochopili čo s tým majú urobiť.  Dúfam, že naše skúsenosti niekomu pomôžu aspoň ako inšpirácia a chov týchto ušľachtilých zvierat sa bude stále rozširovať.