Nájom pôdy

   Na území obce Pravenec v rokoch 2004-2014 bol pokles výmery poľnohospodárskej pôdy 21 hektárov, čo znamená, že priemerne ročne ubudlo približne dva a pol futbalového ihriska poľnohospodárskej pôdy. Najväčší úbytok sa pozoroval pri trvalých trávnych porastoch, ktoré sa premieňali na lesnú pôdu. Jej výmera za posledných 10 rokov narástla o 26 hektárov. Tým, že sa neodstraňujú nálety drevín pravidelným kosením, prípadne pasením, dochádza k neustálemu znehodnocovaniu a ubúdaniu pasienkov.  Hovädzí dobytok plemena Galloway je ideálny na údržbu zanedbaných trávnych porastov. Jednou z hlavných charakteristík plemena Galloway je neselektívne pasenie, čo znamená, že tento dobytok spasie oveľa viac rôznych bylín, o ktoré iné druhy dobytka nemajú záujem. Tým umožnia rásť iným, kvalitnejším druhom tráv a rastlín, ktoré pri neudržiavaných pasienkoch neustále ubúdajú. Z čias môjho detstva sa pamätám na lúky, ktoré boli plné orchideí vstavačov, keďže vtedy tieto lúky boli udržiavané iným spôsobom.

   V prípade, že máte pozemky v obci Pravenec a chceli by ste, aby slúžili dobrému účelu, obráťte sa na nás, radi si ich prenajmeme. V prípade, že nemáte podpísanú nájomnú zmluvu s poľnohospodárskym družstvom, môžeme si od Vás pozemky prenajať hneď. Ak máte zmluvu s poľnohospodárskym družstvom, väčšina z týchto zmlúv bude platiť do roku 2021. Jeden rok pred skončením platnosti uvedenej zmluvy treba zmluvu vypovedať, inak sa automaticky predĺži o ďalších desať rokov. Prosíme Vás, obráťte sa na nás v dostatočnom predstihu, všetky formality radi vybavíme za Vás.