Gény, gény …

Možno ste zvedaví, prečo je na úvodnom obrázku siamská mačka. Jednoducho preto, že v jej chromozómoch sa nachádza tá istá génová mutácia ako pri našich kravách. Biela srsť s farebnými znakmi na ušiach, nohách, na mulci a okolo očí. Podobný vzor sa vyskytuje u myší, himalájskeho králika a siamských mačiek a je spôsobený mutáciou súvisiacou s tyrozinázou.

Biela farba s farebnými znakmi údajne súvisí s TYR génom na chromozóme 29 u dobytka a tento gén je zodpovedný za produkciu enzýmu nazývaného tyrozináza.  Tyrozináza sa nachádza v melanocytoch, špecializovaných bunkách, ktoré produkujú pigment nazývaný melanín. Melanín je substancia, ktorá dáva pokožke, vlasom a očiam ich farbu. Tyrozináza je zodpovedná za za prvý krok pri produkcii  melanínu.  Konvertuje bielkovinu nazývanú tyrozín na zlúčeninu nazývanú dopaquinon a následný rad chemických reakcií z nej vytvára melanín v pokožke, vlasových folikulách a dúhovke.

Trochu komplikovaný úvod, nie som genetik, tak sa pokúsim zhrnúť problematiku dedičnosti u farebného rázu White Park čo najjednoduchšie. Kravy, ktoré chováme, sú v podstate čierne, aj keď majú bielu srsť. Tak toto asi nebolo zjednodušenie 🙂 , takže začnem inak.

Jadrá buniek obsahujú chromozómy. Každý chromozóm obsahuje určitú sadu génov, gén je kúsok kyseliny DNA, ktorá je zodpovedná za určitú vlastnosť, alebo znak. Gén sa skladá z dvoch allel, po jednej od každého rodiča. Allely sú zodpovedné za to, ako sa daná vlastnosť alebo znak prejaví v našom tele, pretože niektoré allely sú dominantné, niektoré recesívne. Pokiaľ sú obidve allely rovnaké hovoríme, že jedinec je homozygótny (v danom znaku alebo vlastnosti), pokiaľ sú rozdielne, hovoríme že jedinec je heterozygótny.

Prečo sú teda naše kravy biele? Pôvodná farba plemena Galloway je čierna. Pravdepodobne prikrížením bieleho parkového dobytka v Anglicku sa tento gén dostal do genetickej výbavy farebného rázu White Park u plemena Galloway. Stalo sa to, že nový potomok získal od jedného rodiča allelu s čiernou farbou, od druhého rodiča allelu s mutáciou na TYR géne  spôsobujúcou bielu farbu, a keďže táto allela je dominantná, výsledný produkt mal bielu srsť, čierne uši a nohy a čierny nos. Jedna alela si pamätá, že v podstate som čierny, druhá allela ktorá má hlavné slovo si povedala, že tá čierna farba sa mi vyrábať nechce, tak teda budem biely.  S týmto veľmi súvisí aj dedičnosť u farebného rázu White Park. Tento farebný ráz nie je stabilný, to znamená že nevieme vychovať jedince s rovnakými vlastnosťami v danej populácii. Ukážem to na príkladoch:

Pokiaľ máme dvoch homozygótnych jedincov, ktorí majú čiernu farbu, označme si ich allely ako B (B – black) . Ich potomstvo teda od každého jedinca (BB a BB) zdedí jednu allelu a takisto bude čo sa týka farby homozygótne, lebo obidve allely bude mať rovnaké, teda BB.

Pokiaľ jeden z jedincov má jednu allelu s mutáciou pre bielu farbu (W – white) a táto allela je dominantná, potomstvo čiernej a bielej kravy  (BB a BW)  bude mať 50% šancu, že bude  čierne BB, alebo biele BW (lebo White park je dominantná allela) .

Čo sa stane, keď  budem mať oboch rodičov s peknými čiernymi ušami a nosom ale inak bielych?  Máme tu teda jedinca BW a aj druhého jedinca BW. Jednoduchá matematika – potomstvo bude mať vo svojich génoch allely z 25% BB, z 50% BW, z 25% WW. To znamená že štatisticky zo štyroch potomkov jeden bude čierny, dva budú White Park, a jeden bude homozygót, ktorý bude mať obidve allely v géne zodpovednom za “neprodukciu” melanínu rovnaké, t.j. bude to biely jedinec bez čiernych znakov na ušiach, nose a nohách. Tento farebný ráz už je stabilný, ale má tú smolu, že nie je popísaný v štandardoch plemena Galloway. Nie je to problém pri kravách, ťažšie sa uchovňuje takýto plemenný býk. Pokiaľ sa aspoň trochu vyskytujú čierne znaky na ušiach (tej čiernej sa tam predsa len trochu dá nájsť), dá sa to a takýto býk potom poskytuje jednotné potomstvo v čiernom stáde.

Takže posledný prípad – jeden z rodičov je BB, jeden WW (biely homozygót). Všetko potomstvo je uniformne biele s čiernymi znakmi, t.j. BW.

Snažil som sa to popísať čo najjednoduchšie, okrem tejto génovej mutácie môžu však pripadať do úvahy aj „poškodenia“ na iných génoch, spôsobujúce napríklad vyblednutie farby (Dun), biely pás cez brucho atď… Potom tu vzniká mnoho kombinácií a záleží len na tom, ktorá vlastnosť je dominantná a ktorá recesívna.