Genetická príbuznosť plemena Galloway s ostatnými plemenami

Počas storočí, odkedy ľudstvo poprvýkrát začalo farmárčiť, genetická variácia dovoľovala výber lepších zvierat, ktoré by nakŕmili stále narastajúcu populáciu. Udržiavanie genetickej rozmanitosti je kľúčové, pokiaľ chceme pokračovať vo vylepšovaní kvality našich zvierat, reagovať na zmeny klímy, na choroby alebo požiadavky zákazníkov.  Sarah Blott, John Williams a Chris Haley prezentovali výsledky práce Roslinského inštitútu, ktorý sa venuje hodnoteniu diverzity európskych plemien hovädzieho dobytka. V tejto štúdii sa venovali vyhodnoteniu viac ako 30 ročného zberu dát 37 európskych plemien dobytka a ich genetickej príbuznosti. Genetickú vzdialenosť (alebo príbuznosť ) zobrazuje nasledovný graf, ktorý mal byť trojrozmerný, ale pre zjednodušenie tretí rozmer je nahradený veľkosťou krúžku pri každom plemene. Keď si ho predstavíme ako kocku, veľkosť krúžku nám určuje vzdialenosť od prednej strany kocky.

diverzita3

 Plemená sú rozdelené do troch hlavných skupín, žlté sú francúzske, talianske a ostrovné plemená, červené sú anglické, waleské a írske plemená a modrou farbou sú označené škótske plemená. Zaujímavé je umiestnenie plemena Galloway (GA) a jeho genetická vzdialenosť od Belted Galloway (BG). Na druhej strane je zaujímavá vzájomná blízkosť s plemenom Murray Grey (MU), ktoré v minulosti bolo označované aj ako “šedý Galloway”, aj keď sa tvrdí, že bolo vyšľachtené z plemena Aberdeen Angus.  Takisto je zaujímavá aj relatívne malá genetická vzdialenosť od plemena Highland.  Použité skratky jednotlivých plemien sú uvedené nižšie:

AA Aberdeen Angus                              AY Ayrshire                             BB Belgian Blue

BA Blonde d’Aquitaine                         BG Belted Galloway               BS Brown Swiss

BW British White                                  CH Charolais                           CI Chianina

DX Dexter                                               GA Galloway                            GB Gelbvieh

GL Gloucester                                        GU Guernsey                           HF Hereford

HL Highland                                          HO Holstein-Friesian            IC Icelandic

JS Jersey                                                 KY Kerry                                   LM Limousin

LO Longhorn                                         LR Lincoln Red                        PH Poll Hereford

MA Maine-Anjou                                  MC Marchigiana                      MR Meuse-Rhein-Yssel

MU Murray Grey                                  PM Piemontese                        RM Romagnola

SA Salers                                                SD South Devon                       SH Shorthorn

SM Simmental                                      SX Sussex                                   WB Welsh Black

WP White Park

Celý článok si môžete prečítať tu: Genetic diversity among European cattle breeds (PDF)