Ben Lomond Mhordhu a Jaw Rob Roy

Na začiatku nášho rozhodnutia zakúpiť inseminačné dávky bola snaha zlepšiť kapacitu tela u našich zvierat. Druhý krok, pre ktorý sme sa rozhodli, bola kúpa jalovičiek, ktoré by mali tú najlepšiu genetiku pre budovanie nášho stáda. Výsledkom toho celého je veľká zhoda náhod…

V roku 1985 hospodárili na farme v Cashel v Škótsku  John a Margaret Maxwellovci spolu so svojim synom Duncanom. Podarilo sa im získať do prenájmu farmu v Blairvockie, Rowardennan kam sa presťahoval Duncan Maxwell, a po predaji farmy v Cashel sa jeho rodičia John a Margaret presťahovali na Jaw Farm vo Fintry. So sebou si zobrali kravy Dun, pričom Duncanovi nechali v Blairvockie čierno sfarbené kravy. Obidve farmy patria v Škótsku medzi významných chovateľov Galloway a ich zvieratá sú na výstavách často oceňované.

A teraz tá zhoda náhod : na našej farme v Pravenci sa znovu spoja dávno oddelené gény, pretože inseminačné dávky, ktoré máme zakúpené pochádzajú od čierneho býka Ben Lomond Mhordhu z farmy Duncana Maxwella z Blairvockie, a jalovičky ktoré sme zakúpili sú dcérami Dun býka Jaw Rob Roy,  pochádzajúceho z Jaw Farm z Fintry od Johna a Margaret Maxwellovcov.  Obe rozhodnutia spolu nesúviseli, fakt, že sa jedná o dve farmy s príbuzenským prepojením sme sa dozvedeli až dodatočne.

Zostáva už len dodať, že sa tešíme na to, čo tieto gény spolu dokážu 🙂

Viac informácií nájdete v čánku: http://www.holsten-galloways.de/en.pdf