Farma Pravenec

Genetická príbuznosť plemena Galloway s ostatnými plemenami

Genetická príbuznosť plemena Galloway s ostatnými plemenami

Počas storočí, odkedy ľudstvo poprvýkrát začalo farmárčiť, genetická variácia dovoľovala výber lepších zvierat, ktoré by nakŕmili stále narastajúcu populáciu. Udržiavanie genetickej rozmanitosti je kľúčové, pokiaľ chceme pokračovať vo vylepšovaní kvality našich zvierat, reagovať na zmeny klímy, na choroby alebo požiadavky zákazníkov.  Sarah Blott, John Williams a Chris Haley prezentovali výsledky práce Roslinského inštitútu, ktorý saPrečítajte si viac o Genetická príbuznosť plemena Galloway s ostatnými plemenami[…]