Niečo o našej farme

Po viacročných skúsenostiach so založením biofarmy a jej prevádzkovaním, sme sa rozhodli využiť potenciál nádhernej Hornej Nitry a obce Pravenec, aby sme tam vytvorili farmu s nádhernými čistokrvnými zvieratami škótskeho plemena Galloway. S poľnohospodárstvom sme prichádzali do kontaktu už dlho predtým, poskytovali sme služby poľnohospodárskym družstvám súvisiace s družstevnými podielnickými listami. Po tom, ako sme priviezli na Slovensko a vychovali najväčšie čistokrvné stádo tohoto škótskeho plemena hovädzieho dobytka na predchádzajúcej farme, veríme, že tieto zvieratá si tu nájdu svoj domov a oživia a skrášlia aj Pravenecký chotár. Plemeno Galloway je plemeno, ktoré neprešlo komerčným šľachtením a zachovalo si mnoho zo svojich pôvodných vlastností, veľkú odolnosť, vytrvalosť, prírodné inštinkty, stádovitosť. Nechová sa na veľkých farmách, prírastky u tohoto plemena sú nižšie ako u komerčných plemien, skôr je predurčené pre menšie farmy, kde chovatelia ocenia vysokú kvalitu mäsa a nenáročnosť a húževnatosť týchto zvierat. Našim cieľom nie je kvantita, chceme sa zamerať na chov čistokrvných zvierat s čo najlepšou genetikou a s tým súvisiacou úžitkovosťou zvierat.

Galloway - škótske plemeno mäsového hovädzieho dobytka ideálne pre biofarmy

Najnovšie články